Aktualności

Zapraszamy do składania artykułów do 5 numeru PNO

Informujemy, że trwa jeszcze nabór artykułów do 5 nr PNO, planujemy zakończyć nabór 30 października i po wstępnej redakcji, w listopadzie przesłać artykuły do recenzentów. Przypominamy o wymaganiach edytorskich (znajdują się one na końcu każdego numeru PNO, jak również na stronie internetowej w zakładce „DLA AUTORÓW”). Przypominamy że wszystkie artykuły są recenzowane przez 2 niezależnych recenzentów. Informujemy też, wszystkie opublikowane artykuły są przekazywane do współpracujących z nami naukowych baz danych, a cytowane w tych artykułach …

Zakończyliśmy nabór artykułów do 4 numeru PNO

Informujemy, że 4 numer Przeglądu Nauk o Obronności został przekazany do wydawnictwa, wszystkie artykuły otrzymały po 2 pozytywne recenzje. W tej chwile trwają prace wydawnicze, które w WAT są niestety czasochłonne. Planujemy ukazanie się wersji elektronicznej, tym samym wprowadzenie jest do naukowych baz danych jeszcze w 2018 roku. Wersja papierowa niestety z datą 2018 ukaże się na początku 2019. Do 4 nr PNO, zostały zakwalifikowane następujące artykuły: Don Stanton: LOOKING BACK AT THE COLD WAR …