Aktualności

Zapraszamy do składania artykułów do 5 numeru PNO

Informujemy, że trwa jeszcze nabór artykułów do 5 nr PNO, planujemy zakończyć nabór 30 października i po wstępnej redakcji, w listopadzie przesłać artykuły do recenzentów. Przypominamy o wymaganiach edytorskich (znajdują się one na końcu każdego numeru PNO, jak również na stronie internetowej w zakładce „DLA AUTORÓW”). Przypominamy że wszystkie artykuły są recenzowane przez 2 niezależnych recenzentów. Informujemy też, wszystkie opublikowane artykuły są przekazywane do współpracujących z nami naukowych baz danych, a cytowane w tych artykułach …