Aktualności

Patrząc wstecz na Zimną Wojnę

Redakcja „Przeglądu Nauk o Obronności” uruchamia cykl wspomnień z okresu Zimnej Wojny, w otwartym dostępie, czyli w trybie Open Access. Na wstępie zapraszamy do przeczytania unikalnych wspomnień z okresu Zimnej Wojny zawartych w książce Dona Stantona „LOOKING BACK AT THE COLD WAR – 30 Veterans and a Patrol Plane Commander Remember” Zapraszamy, do udziału w takich wspomnieniach weteranów z obu stron konfliktu, komentarze i opinie proszę na adres redakcji Przeglądu Nauk o Obronności. Natomiast kontakt …

Do druku został oddany 3 numer czasopisma „Przegląd Nauk o Obronności”

Do drukarni WAT został oddany 3 numer czasopisma naukowego „Przegląd Nauk o Obronności”. W numerze tym znajdują się artykuły przedstawiające w zasadzie dwa nurty refleksji w obszarze nauk o obronności. Pierwszy dążący do zgłębienia od strony poznawczej, jak również humanistycznej istotę nauk o obronności, włączając w dociekania również kwestie ontyczne, usiłując dotrzeć do sedna stanowiącego podwaliny teoretyczne i metodologiczne stosunkowo młodej dyscypliny, jaką są nauki o obronności. Natomiast drugi nurt obejmuje elementy pragmatyki nauk obronnych …