Aktualności

Do druku został oddany 3 numer czasopisma „Przegląd Nauk o Obronności”

Do drukarni WAT został oddany 3 numer czasopisma naukowego „Przegląd Nauk o Obronności”. W numerze tym znajdują się artykuły przedstawiające w zasadzie dwa nurty refleksji w obszarze nauk o obronności. Pierwszy dążący do zgłębienia od strony poznawczej, jak również humanistycznej istotę nauk o obronności, włączając w dociekania również kwestie ontyczne, usiłując dotrzeć do sedna stanowiącego podwaliny teoretyczne i metodologiczne stosunkowo młodej dyscypliny, jaką są nauki o obronności. Natomiast drugi nurt obejmuje elementy pragmatyki nauk obronnych …